Chropynska sú ľudia – Juraj

Náš kolega Juraj patrí medzi našich najskúsenejších zamestnancov. V Chropynska pracuje takmer 4 dekády, počas ktorých bol súčasťou významných zmien. Bol priamo zodpovedný za zavádzanie systémov riadenia výroby, 15 rokov stál v čele spoločnosti ako riaditeľ a od roku 2012 je zodpovedný za systém riadenia kvality a riadenie výrobného plánu. V rozhovore nám opísal jeho kariéru v Chropynska, jeho plány na blížiaci sa odchod do dôchodku, či už má svojho nástupcu a mnoho ďalšieho.

Juraj – Manažér kvality a výrobného plánu

Patríte medzi najskúsenejších zamestnancov Chropynska. Pamätáte si na svoje začiatky?

Veľmi dobre. Začínal som v roku 1983 v „Nástrojárni“ v hale 8, ktorá sa už dnes nevyužíva. Pracovali tam vždy veľmi šikovní ľudia, ktorí boli schopní riešiť problémy a robota ich bavila. Do práce ma prijímal vedúci prevádzky p. Zaťko, skúsený odborník. Rád by som spomenul kolegov ako Peter Baláž, Juraj Pivoluska a Juraj Laššák, od ktorých som sa veľa naučil. Boli to profesionáli, ktorí sa nezastavili pred žiadnym problémom.

Akými pozíciami ste si za tie roky prešli?

Asi by som skôr hovoril o projektoch, tak som vždy vnímal svoju prácu. Učarila mi výpočtová technika, zavádzal som CAD systémy, ale aj prvý systém riadenia výroby náradia ASR VN. Jeho prevádzka sa začala v roku 1992 a patrila medzi prvé aplikácie PC v sieti LAN v strojárstve na Slovensku. Od roku 1996 do roku 2012 som bol zodpovedný za riadenie našej spoločnosti.

Čo je vašou úlohou v aktuálnej pozícii?

Od roku 2012 som mal na starosti oblasť kvality a nasadenie systému SAP. Vrátil som sa k „remeslu“ rozvoja systémov riadenia, obohatený o cenné skúsenosti z manažérskej praxe. Po 10 rokoch predstavuje systém unikátne riešenie šité na mieru riadenia kusovej výroby, ktoré chvália aj zahraniční zákazníci. Dnes už riešim hlavne manažérske nadstavby, ktoré umožňujú zlepšiť riadenie. Žiadne papierové správy ako kedysi už nie sú potrebné. Informácie sú dostupné na pár klikov.

„Kusová výroba je postavená hlavne na ľuďoch, ich skúsenostiach a odbornom raste, čo trvá 5 a viac rokov“.

final 1 | Slavia Production Systems a.s.

Akých významných zmien v Chropynska ste boli súčasťou?

Najnáročnejšie a najdôležitejšie bolo osamostatnenie sa od materskej spoločnosti PPS. Tá sa postupne dostala do problémov a v roku 2002 skrachovala. Spoločne s kolegami sme riešili priame dodávky energií, tepla, ale aj účtovný systém a financie. Bolo zimné obdobie, keď nám PPS prestala dodávať teplo. Na dielni bolo 10 až 12 stupňov. Podarilo sa nám to zvládnuť, za čo vďačím všetkým kolegom od robotníkov až po vedúcich. Súčasne sme získavali nových zákazníkov zo západu, ktorí už v roku 1999 tvorili 95% našich zákaziek.

Budúci rok plánujete odchod do dôchodku. Bude vás mať kto nahradiť?

O svoju náhradu nemám obavy. Oblasť kvality už prebrala kolegyňa Kristína, ktorá má ťah na bránu, rozumie organizácii ale aj technickým problémom. Kolega Pavel postupne preberá komunikáciu s dodávateľom systému SAP/Prod21, navrhuje nové riešenia a zvláda rozvoj manažérskeho informačného systému LH21. S obidvomi spolupracujeme viac ako rok, čo je fajn.   

Čo vám bude chýbať najviac?

Určite ľudia, niektorí mi chýbajú už dnes. Celú transformáciu a krízové obdobie sme prekonávali s pocitom, že to robíme pre ľudí. Kusová výroba je postavená hlavne na ľuďoch, ich skúsenostiach a odbornom raste, čo trvá 5 a viac rokov. Pri predstavovaní firmy novým zákazníkom som vždy hovoril o skúsených kolegoch, či už boli za strojom, riešili technické problémy alebo financie. Všetci boli v niečom lepší ako ja, mal som sa čo učiť.

Ako trávite svoj voľný čas?

Som 5-násobný starý otec. To je celkom nový rozmer trávenia voľného času. Na gitare sa postupne učím pesničky pre deti, spoločne vyspevujeme a tancujeme. Chodím pravidelne plávať, behať a zatiaľ sa mi darí liečiť telesné aj duševné traumy športom. Zaujímajú ma problémy na okraji ľudského poznania ako umelá inteligencia, vesmír a kvantová fyzika.