Certifikáty

Spoločnosť Chropynska Slovakia a. s. je držiteľom certifikátov, ktoré osvedčujú jej odbornú spôsobilosť v oblasti systému manažérstva kvality, systému environmentálneho manažérstva a ďalších oblastiach.

DIN 2303
DIN 2303
EN 15085-2 CL1
EN 15085-2 CL1
EN ISO 3834-2:2005
EN ISO 3834-2:2005
EN 1090-2:2018
EN 1090-2:2018
ISO 14001:2015
ISO 14001:2015
EMAS_SK
EMAS_SK
ISO 9001:2015
ISO 9001:2015