Špecializované výrobné linky

Kompletne navrhujeme alebo na základe dodanej dokumentácie vyrábame špecializované výrobné linky. Poskytujeme komplexné riešenia šité na mieru. Podľa požiadaviek zákazníka navrhneme, vyrobíme, naprogramujeme, nainštalujeme aj uvedieme do prevádzky výrobné linky. Súčasťou našich riešení je aj bezpečnostný koncept a podpora pri výrobe.

Jednoúčelové stroje

Navrhujeme jednoúčelové stroje ako časti výrobných liniek. Na základe zadania môžu plniť funkciu obrábania, montáže alebo iné funkcie. Súčasťou jednoúčelových strojov sú pneumatické, hydraulické alebo elektrické prvky, riadiace a vizualizačné jednotky. V prípade inštalácie u zákazníka môže byť diagnostika vykonaná vzdialeným prístupom.

Zváracie prípravky pre produkty všeobecného použitia

Navrhujeme a vyrábame univerzálne zváracie prípravky určené na produkciu skríň elektrických rozvádzačov, kontajnerov na odpad, palivových alebo výfukových potrubí alebo iné zvárané produkty.

Manipulátory

Vzhľadom na náš výrobný program sú súčasťou našich riešení často aj manipulátory. Slúžia ako príslušenstvo k zváracím prípravkom. Ich funkciou je polohovanie dielov do vhodnej polohy zvárania, aby bolo možné dosiahnuť vysokú kvalitu zvaru. Venujeme sa vlastnému vývoju jednoosích (ručné ovládanie) a viacosích (elektrické ovládanie) polohovadiel pre ručné zváranie. Nosnosť a krútiaci moment je optimalizovaný podľa požiadaviek zákazníka. Pre robotické bunky alebo linky dodávame polohovadlá vybavené servopohonmi, ktoré sú ovládané robotom alebo PLC riadením.

Podávanie dielov

Pre potreby automatického zakladania dielov do automatizovaných zváracích liniek sme vyvinuli špecializované zariadenie. Operátor výroby naloží do zariadenia malé diely, ktoré môžu následne roboty vykladať v automatizovanom cykle do montáže alebo do prípravkov. Zariadenie umožňuje nakladanie dielov bez prerušenia chodu linky a dokáže linku zásobovať aj na niekoľko hodín. Riadenie automatizovanej linky otvorí plne naloženú pneumaticky ovládanú zásuvku a robot odoberá diely až kým zásuvku nevyprázdni. Následne vyprázdnenú zásuvku pneumatickým valcom zatvorí a otvorí novú, plne naloženú. Zariadenie signálnym svetlom signalizuje prázdnu zásuvku čakajúcu na doplnenie operátorom. Operátor si zásuvku tlačidlom odistí a vytiahne pre nakladanie dielov.