Manuálne zváranie

Pre nižšie série vyrábaných dielov navrhujeme a vyrábame prípravky na ručné zváranie. Tieto sú zvyčajne upnuté v manuálnych alebo elektrických polohovadlách. Polohovadlá máme v portfóliu našich výrobkov a vieme ich dodať podľa požiadaviek zákazníka. V závislosti od veľkosti upínaných dielcov vieme upínať pomocou skrutiek, štandardizovaných pákových úpiniek alebo excentrov.

Robotické zváranie

V prípade vyšších sérií vyrábaných dielov navrhujeme a vyrábame prípravky pre robotické zváranie. Prípravky môžu byť používané s manuálnym alebo pneumatickým upínaním. Môžu byť dodávané vrátane polohovadiel so servopohonmi ovládanými robotom pre synchrónny pohyb alebo prostredníctvom PLC pre polohovanie. Pri automatizovaných riešeniach sú polohy úpiniek snímané (či už sa jedná o manuálne alebo pneumatické upínanie), aby sa zabránilo ich prípadnej kolízii so zváracím horákom. Pri automatizovanom procese zvárania sú dráhy zváracieho horáka a polohovanie dielu simulované v prostredí softvéru Process Simulate.

Manuálne upínanie

Pri prípravkoch, ktoré v rámci požadovaného výrobného taktu umožňujú využiť manuálne upínacie prvky využívame trapézové skrutky, štandardizované pákové úpinky alebo strojné úpinky. Najvhodnejšie prvky upínania volíme v závislosti od požadovanej sily alebo rozmerovej prístupnosti so zváracím horákom.

Pneumatické upínanie

V závislosti na výrobnom cykle je možné upínací proces zrýchliť využitím pneumatických úpiniek alebo valcov. Úpinky a valce sú v závislosti na upínacej sekvencii zaradené do pneumatických okruhov, ktoré zabezpečujú správne fungovanie prípravku. Signály od snímačov polohy valcov a úpiniek, ako aj snímačov prítomnosti dielov sú zapojené do vstupno-výstupných modulov ventilových terminálov alebo decentrálnych I/O modulov. Káble a hadice môžu byť chránené chráničkami proti prepáleniu.