1955
Potreby tradičného strojárstva

Počiatky histórie spoločnosti Chropynska Slovakia a. s. sú späté s potrebami tradičnej strojárskej výroby v bývalom Československu. V roku 1955 bola založená samostatná divízia výroby nástrojov v rámci národného podniku Podpolianske strojárne.

Medzi prvé produkty divízie patrili finálne zváracie, obrábacie a upínacie prípravky, ktoré boli používané pri výrobe stavebných strojov.

V ďalších desaťročiach sa divízia výroby nástrojov spolupodieľala na produkcii nakladačov UN 053 a obrnených vozidiel BVP-1 a BVP-2.

1985
Závod 03 – Náradie

V roku 1985 došlo k výraznému rozšíreniu a k transformácii divízie výroby náradia v rámci Podpolianskych strojární na „Závod 03 – Náradie“.

1992
Začiatok externých spoluprác

Pôsobenie závodu na výrobu náradia sa rozšírilo aj mimo Podpolianskych strojární. V spolupráci s významnými producentmi poľnohospodárskej techniky boli navrhnuté a vyrobené upínacie, obrábacie a zváracie prípravky šité na mieru.

1997
ISO 9001:2015

Spoločnosť sa stala držiteľom certifikátu systému manažérstva kvality ISO 9001:2015 v rozsahu platnosti „Konštrukcia a výroba špeciálneho náradia a technologických zariadení“.

1997
Samostatná spoločnosť

V rámci materskej spoločnosti PPS Detva Holding a.s. bola založená samostatná dcérska spoločnosť PPS TSN s.r.o. so zameraním na konštrukciu a výrobu špeciálneho náradia a technologických investičných celkov.

Spoločnosť sa zamerala na poskytovanie sofistikovaných riešení pre zákazníkov zo Západnej Európy, pôsobiacich v automobilovom priemysle (zváracie prípravky a dopravníky).

2002
Vstup zahraničného investora

V roku 2002 do spoločnosti vstúpil zahraničný investor, ktorý sa stal jej majoritným vlastníkom. V rámci transformácie sa zmenila právna forma na akciovú spoločnosť PPS TSN a.s..

Po vstupe nového vlastníka bola vybudovaná moderná montážna hala spolu s klimatizovaným meracím strediskom.

2004
Zmena obchodného názvu

Zmena obchodného názvu spoločnosti na SLAVIA TOOLS a.s.

2009
Automobilový a železničný priemysel

Inovatívne a sofistikované riešenia spoločnosti si vďaka spolupráci s novými zákazníkmi našli uplatnenie okrem automobilového aj v železničnom priemysle (vo forme upínacích a zváracích prípravkov).

2010
Letecký priemysel

Spoločnosť nadviazala spoluprácu s významnými producentmi pôsobiacimi v odvetví leteckého priemyslu.

2012
Vstup Chropyňskej strojírny a.s.

V rámci fúzie dochádza k zmene vlastníckych pomerov. Chropyňská strojírna a.s. sa stáva jej 100% vlastníkom. Názov spoločnosti sa mení na Slavia Production Systems a.s.

2013
Výrazná modernizácia

Po významných investíciách bol zmodernizovaný strojový park a technologické vybavenie spoločnosti. Pre kvalitnejšie spracovanie firemných dát bol zavedený ERP systém SAP. Významným rozvojom prešla aj konštrukčná kancelária.

2017
Nové CNC obrábacie centrum

Do technického vybavenia spoločnosti pribudlo 13-metrové CNC obrábacie centrum.

2018
Prípravky pre vesmírny program USA

V spolupráci s nemeckým a švajčiarskym obchodným partnerom boli odovzdané prvé prípravky pre vesmírny program USA.

2018
ISO 14001:2015

Spoločnosť sa stala držiteľom certifikátu systému environmentálneho manažérstva ISO 14001:2015 v rozsahu platnosti „Konštrukcia a výroba špeciálneho náradia a technologických zariadení“.

2018
Nová lakovňa

Do prevádzky bola uvedená dvojkomorová lakovňa s riadeným sušením a filtrovaným odsávaním.

2020
Štart duálneho vzdelávania

Spoločnosť sa zaregistrovala do systému duálneho vzdelávania s cieľom zefektívniť existujúcu praktickú prípravu žiakov. V súčinnosti s miestnymi základnými školami a SOŠ Detva získalo prvých 7 žiakov odborov „Mechanik nastavovač“ a „Mechanik elektrotechnik“ príležitosť vzdelávať sa priamo v priestoroch spoločnosti.

2020
Vznik divízie „Vehicles“

Spoločnosť sa stala držiteľom certifikátu EN 15085-2 CL2 na zváranie koľajových vozidiel a komponentov.

Bola vytvorená divízia „Vehicles“, ktorá sa venuje sériovej výrobe zváraných a montovaných zostáv.

V priestoroch spoločnosti bolo vytvorené nové vzdelávacie pracovisko vrátane 2 staníc programovania Heidelhain pre praktické vyučovanie 8 žiakov.