Témy záverečných prác

Chropynska Slovakia a. s. má bohaté skúsenosti v oblasti strojárstva, zvárania a automatizácie a je hrdá na to, že môže ponúknuť študentom zaujímavé témy pre ich diplomové práce. Tieto témy sú dôkladne premyslené a prispôsobené tak, aby reflektovali aktuálne potreby a trendy v odbore. Naši odborníci vám budú k dispozícii počas celého procesu tvorby diplomovej práce, aby vám poskytli cenné rady, podporu a spätnú väzbu.

Bakalárska práca: Využitie kamerových systémov pre navádzanie robotov –Pridelená TUZVO Fakulta techniky

 • prehľad kamerových systémov,
 • využitie kamerových systémov pre automatizáciu uchopovania dielov,
 • návrh kamerového systému.

Bakalárska práca: Automatizácia uchopovania nezorientovaných dielov a ich následná orientácia – Pridelená TUZVO Fakulta techniky

 • návrh a programovanie zariadenia s využitím kamerových systémov,
 • optimalizácia riešenia,
 • bezpečnosť pracoviska

Záverečná práca: Návrh stojana pre zvárací robot s integrovaným jednoosovým polohovadlom – Pridelená Žilinská univerzita v Žiline Strojnícka fakulta

 • teoretické základy uplatnené pri riešení témy
 • syntéza riešení – funkčné, kinematické, orgánové a stavebné štruktúry a ich hodnotenie
 • návrh konštrukcie s využitím CAD – 3D model a pevnostná analýza
 • technická dokumentácia – zostavný výkres, výkresy vybraných súčastí, technická správa
 • technicko-ekonomické posúdenie