Inžiniering

Softvérové vybavenie

catia | Slavia Production Systems a.s.

Catia s prístupom do 3Dexperience

  • základné 3D a 2D modelovanie
  • moduly pre pokročilú tvorbu dielov, zostáv, výkresov a najmä plôch
  • moduly Sheetmetal design  pre prácu s plechmi a Weld Design pre prácu so zváranými konštrukciami
  • moduly FAX-GAE a EST-GAE pre simulácie mechanického správania produktu a FEM výpočty
catia composer | Slavia Production Systems a.s.

Catia Composer

  • umožňuje zmeniť účel existujúcich 3D návrhových údajov na rýchlejšie vytváranie a aktualizáciu vysokokvalitných produktov vrátane dokumentácie, technických ilustrácií, animácií a interaktívnych 3D zážitkov
autodesk inventor | Slavia Production Systems a.s.

Autodesk Inventor

  • 3D a 2D modelovanie
abaqus | Slavia Production Systems a.s.

Abaqus

  • FEM analýzy – výpočty tuhosti a pevnosti dielov a zostáv
process simulate | Slavia Production Systems a.s.

Process Simulate

  • simulácia montážnych procesov, ľudských operácií a mechanických postupov nástrojov, zariadení a robotov
e plan | Slavia Production Systems a.s.

E-Plan

  • projekčný systém pre plánovanie a návrh elektrotechniky pre stroje a zariadenia
microstation | Slavia Production Systems a.s.

Microstation Connect Edition

  • softvérová platforma CAD pre dvoj- a trojrozmerné navrhovanie a kreslenie. Generuje 2D/3D vektorové grafické objekty a prvky a zahŕňa funkcie informačného modelovania budov (BIM)