Vzdelávaj sa popri zamestnaní

Chropynska Slovakia a. s. podporuje svojich zamestnancov v ich profesijnom rozvoji. Umožňujeme naším zamestnancom študovať popri zamestnaní a zvýšiť si kvalifikáciu externou formou štúdia na technických vysokých školách. Podmienky sú určené zmluvným vzťahom. Pre viac informácii kontaktuj personálne oddelenie emailom na personalne@chropynska.sk