Zo Slavie do Chropyňskej

  • 4. decembra, 2023
  • Ondrej Zošiak
  • Udalosti


V dnešnom dynamickom svete podnikania sa často stretávame s neustálymi zmenami a rozhodnutiami, ktoré formujú smerovanie spoločností. Jedným z takýchto momentov je aj zmena na poste generálneho riaditeľa Slavia Production Systems.

Generálny riaditeľ Ing. František Kudláček sa po 6 rokoch presúva na centrálu do materskej spoločnosti Chropynska Group. V novej pozícii bude viesť centrálny nákup pre celú skupinu firiem Chropynska. Novým generálnym riaditeľom sa stal Ing. Michal Kucej, ktorý sa ujíma vedenia po dlhoročnom vedení divízie Inžinieringu.

V krátkom rozhovore sme položili niekoľko otázok odchádzajúcemu generálnemu riaditeľovi ohľadom jeho pôsobenia v Slavii a plánoch do budúcnosti.

Môžete sa podeliť o niektoré najdôležitejšie momenty a úspechy počas vášho pôsobenia vo funkcii generálneho riaditeľa Slavie? Na čo ste najviac hrdý, pokiaľ ide o rast a úspech spoločnosti pod vaším vedením?

Hrdý jsem na lidi ve Slavii, že za poslední 4 roky byli schopni společně vybudovat moderně vypadající i fungující firmu, která má velký potenciál dál růst. Za úspěch považuji vznik a rozvoj střediska praktického vyučování a s tím spojený duální systém vzdělávání ve Slavii, ve kterém nyní máme už 40 žáků. To co se povedlo Jozefu Golianovi, Dušanovi Dankovi a Jozefu Ivaničovi zasluhuje velké poděkování a uznání.

Ako ste sa počas svojho pôsobenia vo funkcii generálneho riaditeľa vyrovnali s výzvami a zmenami v odvetví?

Změnou směrování společnosti od výroby dílů a přípravků k dodávkám celých linek a spoluprácí s odběrateli na návrzích, výrobě a instalaci funkčních celků. Firma Slavia Production Systems musí pořád nabízet a přinášet vysokou přidanou hodnotu a efektivní řešení zákaznických projektů.

Akú úlohu ste zohrali pri formovaní kultúry a hodnôt spoločnosti a ako podľa vás tieto aspekty prispeli k úspechu spoločnosti?

Snažil jsem se lidi hlavně spojovat, aby nedocházelo k rozdělování na „MY“ a „ONI“ jak v rámci jednotlivých oddělení, divizí i celé firmy. Vždy jsem kladl důraz na sociální rozměr fungování firmy. Můžu spomenout například naše sociální výpomoc pro lidi na dlouhodobé PN. Poslední roky se dařilo i realizovat nárůsty mezd nad sjednané podmínky v kolektivní smlouvě, což přineslo i pozitivní efekt v odváděné práci zaměstnanců a stabilitě firmy.

Slavia má rozmanité portfólio dodávaných riešení. Môžete sa zmieniť o tom, ako ste riadili jednotlivé obchodné segmenty a určovali ich priority?

Snažili jsme se dostat tam, kde jsme viděli příležitost a kde jsme byli schopni nabídnout naše komplexní řešení. Nic speciálního. Pro zákazníka je důležité to samé jako pro naši firmu (protože jsme velmi často v pozici zákazníka také) a to je : spolehlivost, erudovanost, férovost. Valná většina zákazníků staví obchodní vazby na dlouhodobých vztazích, samozřejmě s přihlédnutím k cenové úrovni.

Aké iniciatívy ste podnikli na podporu udržateľnosti a sociálnej zodpovednosti spoločnosti Slavia?

Hodně se jako společnost angažujeme v aktivitách v regionu a to především směrem ke školství a volnému času dětí. Žáky našeho duálu bereme jako svoje děti, které se snažíme jak vzdělávat, tak pokud se dostanou do ťežké situace, jim pomáhat, aby start do života měli jednodušší.

LOGO kolaz prax SPS JM | Slavia Production Systems a.s.

Ako ste v rýchlo sa vyvíjajúcom technologickom prostredí zabezpečili, aby Slavia zostala inovatívna a technologicky konkurencieschopná? Môžete uviesť príklady úspešných technologických krokov, ktoré ste zaviedli počas svojho pôsobenia?

Toto je spojeno se směrováním firmy k sofistikovaným funkčním celkům, které je navázáno především na technicky a proaktivně zaměřené lidi. A právě tito lidé a proaktivní přístup jsou zárukou budoucího vývoje nejen naší společnosti. Za všechny projekty bych zmínil vývoj svářecích polohovadel od našich techniků, používání PLM konstruktéry a technology, použití TWYN Studia na svařovně, omílací stroj na přípravě materiálu, laserové měřící stroje Leica a další. Těch inovací je spousta a spousta ještě bude. Super je, že jsou ve všech oblastech činnosti naší firmy a nejsou zaměřené jednostranně.

Aká je vaša stratégia získavania a rozvoja talentov v spoločnosti Slavia?

Práce se základními školami, oslovování žáků a rodičů na třídních schůzkách, soutěže talentů, osobní přístup ke každému žákovi, wow efekt při prezentaci naší firmy. Důležité je udržet potom v rámci duálu nebo praxe z ostatních škol tento přístup a správnými lidmi, kteří se těmto dětem věnují ho i rozvíjet. To je rozdíl , který je nyní mezi Slavii a ostatními zaměstnavateli. A děti i rodiče ho velmi dobře vnímají.

Čo Vás čaká na novej pozícii v rámci Chropynska Group?

Nastavení procedur pro efektivnější a jednodušší nákupy s využitím centrálních prvků jako jsou rámcové kontrakty pro skupinu, sdílení informací mnoho dalšího. Je tu velký potenciál k úsporám a zlepšování.

Akú radu by ste dali svojmu nástupcovi Ing. Michalovi Kucejovi?

Používat selský rozum a držet rodinné hodnoty, které nás odlišují od ostatních společností.

Za spoločnosť Slavia Production Systems ďakujeme p. Kudláčkovi za jeho nasadenie a odvedenú prácu počas jeho pôsobenia v Slavii. Jeho vedenie bolo veľkým prínosom pre rozvoj a posilnenie spoločnosti v náročnom konkurenčnom prostredí. Zároveň mu želáme veľa úspechov v novej pozícii, kde ho čakajú nové výzvy. Veríme, že jeho skúsenosti a líderské schopnosti prinesú rovnaký úspech, aký sme zažívali pod jeho vedením.