Časti karosérií – prípravky

Do tejto kategórie patria všetky prípravky alebo zariadenia na výrobu podskupín karosérií automobilov, ktoré sú najčastejšie konštruované z tenkých plechov. Jedná sa o prípravky slúžiace na odporové zváranie dielov – zváracími kliešťami alebo v prípade hliníkových karosérií nitovacími kliešťami. V rámci návrhu prípravkov ponúkame aj možnosť vyhotovenia pevnostných analýz tuhosti a priehybov rámov prípravkov, ako aj simulácie zváracieho procesu s možnosťou výpočtu výrobného taktu a ergonomické štúdie.

Časti karosérií – riešenia na kľúč

V prípade požiadavky zákazníka na dodanie úplného riešenia na kľúč naplánujeme všetky procesy, vypočítame potrebný takt výrobného cyklu a dodáme všetky potrebné technológie. Následne nasimulujeme dosahy robotov, skonštruujeme prípravky a chápadlá na zaistenie potrebnej geometrie dielov a prenosu medzi jednotlivými výrobnými krokmi. Diely môžu byť operátormi výroby nakladané priamo do prípravkov, alebo pri vyššom stupni automatizácie môžu nakladanie zabezpečiť roboty.

Výsledkom našich riešení na kľúč je plne funkčná automatizovaná výrobná linka alebo bunka. Súčasťou dodávky je taktiež proces odlaďovania kvality zvarov a rozmerov dielov. V prípade požiadavky zákazníka zabezpečíme aj podporu pri nábehu výroby.

Nápravy automobilov

Zabezpečujeme návrh a plánovanie liniek na výrobu oceľových alebo hliníkových náprav pre automobily. Súčasťou návrhu výrobnej linky je plánovanie, simulácie, návrh layoutu, vývoj zváracích prípravkov, programovanie PLC a robotov, ako aj inštalácia a odladenie priamo u zákazníka. Dôležitými prvkami našich riešení sú aj technológie automatickej kontroly zvarov alebo 100% meranie dielov. V spolupráci so subdodávateľmi môžeme integrovať technológie obrábania, laserového orezania dielov, nitovania, odporového navárania matíc a skrutiek, lisovania, dierovania alebo odporového bodového zvárania.

Sedadlá automobilov

Konštrukcia a výroba zváracích prípravkov, buniek a automatizovaných liniek slúžiacich na zváranie sedadiel. Prípravky sú špecifické veľkým množstvom malý dielov a drôtov, ktoré je potrebné upnúť, zapolohovať a snímať ich prítomnosť v prípravku. Pri tak veľkom množstve dielov je taktiež potrebné zabezpečiť poka-yoke riešenia na zabránenie nesprávneho založenia dielov. Súčasťou dodávky sú simulácie dostupnosti zváracieho horáku ku jednotlivým zvarom, odladenie kvality zvarov a rozmerová kvalita dielov.

Centrálne trubky

Obdobným dielov, ako sedačky, je centrálna trubka umiestnená priečne pod panelom riadenia automobilu. Navrhujeme a dodávame prípravky a bunky na zváranie centrálnych trubiek osobných automobilov.

Montáž podvozkov

Pracoviská a prípravky pre montáž podskupín podvozku, motora, náprav, riadenia, výfukového potrubia, nádrže a následnej montáže podvozku na karosériu automobilu. Jedná sa o konštrukciu jednotlivých montážnych pracovísk a prípravkov pre aplikáciu skrutkovačiek s kontrolou a ukladaním uťahovacích momentov.

Montáž dverí a kapoty

Montážne linky slúžiace na montáž dverí a kapoty automobilu, ako aj finálne nastavenie špár okolo otvárateľných častí karosérie. Súčasťou prípravkov sú integrované uťahovačky s kontrolou uťahovacieho momentu. Plánovanie liniek zahŕňa ergonomické štúdie, návrh závesných systémov na uchytenie prípravkov a manipulátorov.