Kto sa môže zapojiť do duálneho vzdelávania?

V školskom roku 2021/2022 sme uzatvorili „Zmluvu o duálnom vzdelávaní“ so Spojenou školou v Detve. Všetky výhody duálneho vzdelávania môžu využiť študenti nasledujúcich odborov:

4-ročný študijný odbor

Kód odboruNázov odboruMožnosti uplatnenia
2411KMechanik nastavovačProgramovanie a obsluha CNC obrábacích strojov, práca v nákupe a odbyte tovarov, práca v technickej príprave výroby, riadenie pracovného kolektívu
2697KMechanik elektrotechnikProjektovanie, konštrukcia, výroba a montáž elektro-pneumatických zariadení do výrobných liniek
2679KMechanik mechatronik Projektovanie, konštrukcia, výroba a montáž elektro-pneumatických zariadení do výrobných liniek
6317MObchodná akadémia Ekonomika, podnikanie, účtovníctvo

Praktické vyučovanie sa v 1. ročníku uskutoční v priestoroch Spojenej školy v Detve a v 2.,  3. a 4. ročníku vo výrobných priestoroch Chropynska Slovakia a. s.. Odbor obchodná akadémia v 3. a 4. ročníku v priestoroch Chropynska Slovakia a. s..

Absolvent štúdium ukončí maturitným vysvedčením a výučným listom.

Absolvent obchodnej akadémie  štúdium ukončí maturitným vysvedčením.

3-ročný študijný odbor

Kód odboruNázov odboruMožnosti uplatnenia
2433HObrábač kovovObsluha klasických a CNC obrábacích strojov

Teoretické vyučovanie bude prebiehať v Spojenej škole v Detve.

Praktické vyučovanie sa v 1. ročníku uskutoční v priestoroch Spojenej školy v Detve a v 2. a 3. ročníku vo výrobných priestoroch Chropynska Slovakia a. s..

Absolvent štúdium ukončí vysvedčením o záverečnej skúške a výučným listom.

Finančné a hmotné zabezpečenie žiaka

Spoločnosť Chropynska Slovakia a. s. poskytne žiakom zapojeným do duálneho vzdelávanie finančné a hmotné zabezpečenie.

Podnikové štipendium

RočníkPodnikové štipendiumPodnikové štupendium – obchodná akadémia
1.80,00 € / mesiac0,00 €
2.100,00 € / mesiac1. polrok: 0,00 € | 2. polrok: 20,00 € / mesiac
3.140,00 € / mesiac40,00 € / mesiac
4.180,00 € / mesiac60,00 € / mesiac

Odmena za produktívnu prácu

RočníkOdmena za prácuOdmena za prácu – obchodná akadémia
2.50% minimálnej hodinovej mzdy0 / 50% minimálnej hodinovej mzdy
3.55% minimálnej hodinovej mzdy55% minimálnej hodinovej mzdy
4.60% minimálnej hodinovej mzdy60% minimálnej hodinovej mzdy

Poskytnuté finančné zabezpečenie je upravené interným predpisom Chropynska Slovakia a. s..

Hmotné zabezpečenie

Chropynska Slovakia a. s. poskytne žiakom zapojeným do duálneho vzdelávania hmotné zabezpečenie v nasledujúcom rozsahu:

  • osobné ochranné pracovné prostriedky
  • stravovanie u zamestnávateľa, za rovnakých podmienok ako u zamestnancov

Kritéria pre výber úspešných uchádzačov

Spoločnosť Chropynska Slovakia a. s. určila nasledujúce kritériá pre výber uchádzačov na uzatvorenie učebnej zmluvy:

  • pohovor s uchádzačom v prítomnosti zákonného zástupcu
  • hodnotenie študijných výsledkov za 7. až 9. ročník základnej školy – predloženie kópií vysvedčení
  • jednoduchý test manuálnej zručnosti
  • školské a mimoškolské technické aktivity sú výhodou

Súbory na stiahnutie

  • Nezáväzná prihláška na duálne vzdelávanie 2024 (Stiahnuť)
  • Hmotné a finančné zabezpečenie žiakov – duálne vzdelávanie (Stiahnuť)

V prípade záujmu o viac informácií nás kontaktujte na dual@chropynska.sk 0911 574 117 alebo personalne@chropynska.sk 045 520 32 06.