Zvárané podskupiny vagónov

Do tejto kategórie patria všetky prípravky alebo zariadenia na výrobu podskupín karosérií vlakov – rámy podvozkov, predstavky spodných rámov, centrálne časti spodných rámov, pozdĺžniky a zostava spodného rámu, bočnice, čelá a strechy a ich podskupiny.

Najväčšie zváracie a rovnacie prípravky, ktoré sme dodali našim zákazníkom dosahovali rozmery až 4 x 30 m.

Prípravky sú podľa požiadavky zákazníka vybavené ručnými alebo pneumatickými úpinkami. V prípade potreby dosiahnutia vyššej upínacej sily alebo predopnutia je možné prípravky doplniť o hydraulické úpinky.

Súčasťou našich riešení sú aj ergonomické štúdie a štúdie dostupnosti zvarov zváracím horákom, ako aj výpočty priehybov a tuhosti rámov metódou konečných prvkov.

Stavba kompletného vagóna

Po zvarení hlavných podskupín vagóna sa pokračuje stavbou celého vagóna v hlavnom zostavnom prípravku. V ňom sa založia podskupiny spodného rámu, bočnice, strecha a čelá. Diely je nutné vzájomne presne zapolohovať a následne zvariť. Súčasťou našich riešení sú plošiny umožňujúce operátorom výroby pohyb okolo vagóna vo viacerých výškových úrovniach.

V nasledujúcich staniciach sa navárajú a polohujú drobné diely. Tieto stanice sú tvorené hlavne plošinami vo viacerých úrovniach umožňujúcimi dostupnosť k ustaveniu všetkých dielov.

Automatizované linky

Pri krátkych výrobných časoch dokážeme navrhnúť automatizované pracoviská určené na robotizované zváranie dielov (vrátanie predohrevu). Súčasťou našich riešení môže byť automatická kontrola zvarov, čistenie alebo frézovanie zvarov, automatická manipulácia s dielmi a meranie rozmerov. Pracovisko môže byť zásobované dielmi v dávkach umožňujúcich plynulú prevádzku počas jednej alebo viacerých pracovných zmien.

Upínače – prípravky na opracovanie dielov

V niektorých prípadoch nie je možné zváraním dosiahnuť požadovanú presnosť dielov. V takýchto prípadoch je možné zvarence opracovať na obrábacích strojoch. Súčasťou našich riešení je aj návrh a výroba upínacích prípravkov na opracovanie dielov. Naše upínacie prvky zohľadňujú vysoké upínacie sily a elimináciu vibrácií pri opracovaní a vďaka krytovaniu je ich možné po trieskovom obrábaní jednoducho čistiť.

Montáž – Fitting

Po stavbe a lakovaní konštrukcie nasleduje montáž vybavenia vagónov – okná, elektroinštalácia a jednotlivé prvky výbavy od podlahy, WC, sedadiel, skríň rozvádzačov, trafá, trole a pod. Dodávame potrebné manipulátori a montážne plošiny vrátane potrebných manipulátorov a osvetlenia.

Transportné palety

Pre potreby transportu podskupín do iného výrobného závodu navrhujeme a vyrábame špecializované transportné palety. Tie umožňujú rýchlu a jednoduchú nakládku a vykládku dielov. Počas prevozu sú komponenty chránené pomocou prepravných plachiet. Transportné palety môžu byť určené na vlakovú alebo kamiónovú prepravu. Pri konštrukcii sa zohľadňujú individuálne požiadavky zákazníka.