Manuálne zváranie

Pre nižšie série vyrábaných dielov navrhujeme a vyrábame prípravky na ručné zváranie. Tieto sú zvyčajne upnuté v manuálnych alebo elektrických polohovadlách. Polohovadlá máme v portfóliu našich výrobkov a vieme ich dodať podľa požiadaviek zákazníka.

Robotické zváranie

Pre vyššie série vyrábaných dielov navrhujeme a vyrábame prípravky pre robotické zváranie. Tie môžu byť vybavené manuálnym, pneumatickým alebo hydraulickým upínaním. Prípravky môžeme dodať vrátane polohovadiel so servopohonmi ovládanými robotom pre synchrónny pohyb alebo prostredníctvom PLC pre polohovanie.

Manuálne upínanie

Pri prípravkoch, kde je v rámci požadovaného výrobného taktu možné využiť manuálne upínacie prvky, využívame trapézové skrutky, štandardizované pákové úpinky alebo strojné úpinky – v závislosti od požadovanej sily alebo rozmerovej prístupnosti so zváracím horákom. Pri prípravkoch, kde je v rámci požadovaného výrobného taktu možné využiť manuálne upínacie prvky, využívame trapézové skrutky, štandardizované pákové úpinky alebo strojné úpinky – v závislosti od požadovanej sily alebo rozmerovej prístupnosti so zváracím horákom.

Hydraulické upínanie

V situácií, ktoré vyžadujú extrémne upínacie alebo predopínacie sily, sa využíva hydraulika. Navrhujeme a vyrábame prípravky pre automatizované bunky a ďalšie aplikácie, pri ktorých je nutné predchádzať deformáciám predopnutím dielov. V prípade hrúbky plechu nad 10 mm je nevyhnutné využiť k vyvodeniu predpätí hydraulické upínače.

Montáž

Po zvarení a opracovaní dielov sa často vyžaduje zalisovanie púzdier alebo klzných ložísk. Naša spoločnosť navrhuje a dodáva aj tieto jednoúčelové montážne pracoviská. Robustná konštrukcia zaručujúca presnosť je kontrolovaná výpočtom pomocou metódy konečných prvkov. PLC riadenie je súčasťou dodávky.