Naše hodnoty

V spoločnosti Chropynska Slovakia a. s. je to, ako pracujeme, rovnako dôležité ako to, aké riešenia poskytujeme pre našich zákazníkov. Riadime sa štyrmi základnými piliermi, ktoré určujú naše chovanie a rozhodnutia, spoluprácu v rámci spoločnosti a s našimi zákazníkmi, vplyv na naše okolie a náš pohľad do budúcnosti.

Spokojní zákazníci, vynikajúci zamestnávateľ, ochrana životného prostredia a udržateľný rozvoj – tieto hodnoty formujú DNA našej spoločnosti.

spokojny klient slavia ps | Slavia Production Systems a.s.

Spokojní zákazníci

Základným kameňom našich firemných hodnôt sú spokojní zákazníci. Dennodenne sa usilujeme plniť ich očakávania a maximalizovať ich úžitok z našich riešení. Cestu k dosiahnutiu spokojnosti zákazníkov vidíme v poskytovaní riešení, ktoré sa vyznačujú spoľahlivosťou, kvalitou a kreativitou, včasným dodaním a rozumnými cenami. Záleží nám na plnení požiadaviek našich existujúcich zákazníkov a na nadväzovaní dlhodobých spoluprác s novými zákazníkmi na vyššie uvedených základoch.

Staňte sa našim zákazníkom
vynikajuci zamestnavatel slavia ps | Slavia Production Systems a.s.

Vynikajúci zamestnávateľ

Na dosiahnutie úspechov potrebujeme kvalifikovaných a lojálnych zamestnancov. Vytvárame moderné, atraktívne a hlavne bezpečné pracovné prostredie, ktoré poskytuje všetkým zamestnancom rovnaké príležitosti bez ohľadu na pohlavie, vek, farbu pleti, vierovyznanie či sexuálnu orientáciu. Veľký dôraz kladieme na podnikovú kultúru, príkladné vedenie a efektívnu organizáciu práce, čo nám umožňuje udržať si skúsených zamestnancov a prilákať nové talenty.

Pridajte sa do nášho tímu
ochrana zivotne prostredia slavia ps | Slavia Production Systems a.s.

Ochrana životného prostredia

Preberáme zodpovednosť za vplyv činnosti našej spoločnosti na životné prostredie. Neustále sa riadime zásadami environmentálnej politiky, ktorej základy spočívajú v dodržiavaní platnej legislatívy, v predchádzaní vzniku možných príčin poškodzovania životného prostredia, vo využívaní materiálno-technického vybavenia s čo najmenším vplyvom na životné prostredie a v zhodnocovaní odpadov namiesto ich zneškodňovania.

Spoznajte našu environmentálnu politiku
ext4 | Slavia Production Systems a.s.

Udržateľný rozvoj

Zaväzujeme sa k vedeniu našej spoločnosti v súlade s platnou legislatívou, politikou kvality, environmentálnou politikou a požiadavkami na trvalo udržateľný rozvoj nielen v rámci regiónu. Taktiež sa zaväzujeme k plneniu všetkých našich záväzkov voči dodávateľom, zákazníkom, zamestnancov a štátnym orgánom. Naše vysoké morálne hodnoty a zodpovedný prístup k podnikaniu vychádzajú zo štandardov celého odvetvia v ktorom pôsobíme.