Nový projekt v plnom prúde

  • 17. júna, 2022
  • Ondrej Zošiak
  • Projekty

Slavia Production Systems získala projekt pre významného výrobcu poľnohospodárskej techniky z Českej republiky. Našou úlohou je poskytnúť kompletné riešenie na kľúč plne automatizovanej zváracej a výrobnej linky. Slavia zastrešuje celý proces, vrátane návrhu, výroby linky, testovania a tiež inštaláciu priamo u zákazníka. Cieľom nášho zákazníka je plne automatizovaná výroba prídavného zariadenia na traktor.

layout linka agro | Slavia Production Systems a.s.

Spoľahlivý partner pre výrobu poľnohospodárskej techniky

Slavia Production Systems a.s. dodáva zváracie linky a prípravky aj pre výrobcov poľnohospodárskej techniky. V prípade vyšších sérií vyrábaných dielov navrhujeme a vyrábame prípravky pre robotické zváranie. Prípravky môžu byť používané s manuálnym alebo pneumatickým upínaním. Môžu byť dodávané vrátane polohovadiel so servopohonmi ovládanými robotom pre synchrónny pohyb alebo prostredníctvom PLC pre polohovanie. Pri automatizovaných riešeniach sú polohy úpiniek snímané (či už sa jedná o manuálne alebo pneumatické upínanie), aby sa zabránilo ich prípadnej kolízii so zváracím horákom. Pri automatizovanom procese zvárania sú dráhy zváracieho horáka a polohovanie dielu simulované v prostredí softvéru Process Simulate.

Snapshot | Slavia Production Systems a.s.

Robotická bunka

Časť automatizovanej zváracej linky budeme testovať priamo v Slavii. Je potrebné vyladiť jednotlivé procesy zvárania, manipulácie a zakladanie jednotlivých častí do prípravkov. Aktuálne nastavujeme a odlaďujeme s našimi robotikmi zváracie roboty a parametre zvárania. Následne po testoch budú všetky plne funkčné zariadenia inštalované u zákazníka.

clanok agro 1 | Slavia Production Systems a.s.

Kompletné odovzdanie projektu a uvedenie linky do prevádzky u zákazníka je plánované v priebehu roka 2023.