Exkurzia žiakov 3.ZŠ v Detve

S neustále sa rozrastajúcim automobilovým priemyslom na Slovensku a klesajúcim počtom absolventov odborných a technických škôl sa podpora a osveta vzdelávania v tomto smere stáva nutnosťou.

20220406 085748 2 | Slavia Production Systems a.s.

Jedným z cieľov v Slavia Production Systems je aj spopularizovanie automatizácie v strojárstve našej mladej generácii. V tomto smere spolupracujeme nie len s vysokými a strednými odbornými školami, ale aktívne pracujeme už so žiakmi základných škôl.

Preto sme v spolupráci s pani Annou Bažíkovou zastupujúcou oddelenie regionálnych centier kariéry pre sieťovanie firiem a škôl v BBSK a členmi učiteľského zboru, zorganizovali exkurziu žiakov 8. ročníka 3.ZŠ z Detvy priamo v sídle spoločnosti.

Na začiatku exkurzie generálny riaditeľ Ing. František Kudláček v krátkej prezentácii predstavil firmu Slavia Production Systems. V prezentácii mohli žiaci vidieť krátku históriu vzniku strojárstva v Podpoľaní, zásadné zmeny po vstupe investora Chropyňská Group v roku 2012 a tiež významné projekty, na ktorých sa Slavia ako spoločnosť podieľala. Žiakov najviac zaujali projekty mimo územia Slovenska, medzi ktoré patrí aj projekt pre národnú vesmírnu agentúru v USA, známu tiež pod skratkou NASA.

Lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť

Vo výrobnej hale mali žiaci možnosť vidieť reálne prípravky, ktoré sú vyrábané pre našich zákazníkov, videli prácu operátora CNC frézovacieho centra a tiež robota pre automatizované zváranie a jeho využitie, ktoré im predstavil jeden z našich robotikov.

Po prehliadke výrobnej časti firmy boli prevedení časťou oddelenia konštrukcie, kde mohli sledovať našich kolegov konštruktérov programovať a pracovať na projektoch v systéme Catia. Žiaci samotní si tiež vyskúšali programovanie a prácu s lego modelom robota, ktorého reálna verzia im bola predstavená vo výrobe. Robot využíva rovnaký operačný systém ako reálna verzia, preto slúži ako výborný prostriedok na učenie pre mladých robotikov.

Reakcie žiakov nás inšpirovali v rozvíjaní ďalšej spolupráce a približovania technických odborov mladej generácii. Veríme, že sa s niektorými budeme stretávať aj naďalej pri našich návštevách odborných stredných škôl, alebo aj priamo u nás na praxi alebo v programe duálneho vzdelávania.

Chceli by sme sa tiež poďakovať generálnemu riaditeľovi p. Ing. Kudláčkovi a naším kolegom z výroby a konštrukcie za spoluprácu.