Záujem o techniku začína u detí

Existuje niekoľko spôsobov, ako vzbudiť u detí záujem o techniku a motivovať ich k štúdiu na odborných školách. Všetky spôsoby by mali mať jedno spoločné. Mali by byť zábavné a interaktívne. Deti sa budú radšej zapájať do činností, ktoré ich zaujmú hneď na začiatku. Technológie môžete deťom predstaviť prostredníctvom hier, hádaniek alebo súťaží.

Preto sme v spolupráci so Spojenou školou v Detve zorganizovali súťaž pre žiakov základných škôl s názvom Talenty pre firmy. Do súťaže sa zapojilo takmer 200 žiakov z 10 základných škôl z Detvy a okolia. Veľa z nich ukázalo nevídaný talent a nadšenie pre techniku. Súťaž sme rozdelili na dve kategórie podľa náročnosti.

Žiaci 1. až 4. ročníka mali za úlohu nakresliť využitie robotov v budúcnosti za pomoci svojej fantázie. Ich starší spolužiaci z 5. až 9. ročníka to mali zložitejšie. Ich úlohou bolo zostrojiť model priemyselného robota za pomoci ľubovoľných materiálov, ktorý je schopný pohybu.

Bolo naozaj z čoho vyberať. Niektoré modely robotov boli na vysokej úrovni a šikovnosť týchto žiakov nás príjemne prekvapila. Všetci, ktorí poslali svoje výtvory do súťaže, sú nesmierne šikovní a zanietení žiaci.

Veľmi nás teší, že sa stále nájde veľa detí, ktoré dokážu vymýšľať a vytvárať krásne výkresy, modely robotov, používať neštandardné a inovatívne riešenia. Nevzdávajú sa pri prvom neúspechu, dokončia čo začali a chcú ukázať čo dokážu.

Aj takýmito aktivitami sa snažíme motivovať a povzbudiť deti, aby skúmali rôzne technológie a nástroje. Je dôležité pristupovať k technologickému vzdelávaniu spôsobom, ktorý je pútavý a relevantný pre život detí. Vytvorením pozitívneho prostredia na učenie a predstavením reálnych prínosov technológií v nich môžeme vzbudiť záujem o štúdium techniky a neskôr aj o prácu technického zamerania.


Súťaž sme vyhodnotili v sídle spoločnosti Slavia Production Systems. Výhercom po krátkom príhovore odovzdal ceny osobne generálny riaditeľ spoločnosti pán Ing. František Kudláček. Všetkým čo sa zúčastnili súťaže ďakujeme a výhercom srdečne gratulujeme.

Na záver možno povedať, že technické súťaže pre deti sú fantastickým spôsobom, ako zapojiť mladé mysle do technických oblastí a inšpirovať budúcich inovátorov. Poskytujú nielen príležitosti na praktické učenie a riešenie problémov, ale podporujú aj tímovú prácu a kreativitu. Keďže sa pozeráme do budúcnosti a na stále rastúcu potrebu absolventov odborných a technických škôl je nevyhnutné podporovať deti, aby sa venovali kariére v inžinierstve a iných technických oblastiach. Strojárske súťaže sú len jedným zo spôsobov, ako vzbudiť tento záujem a nasmerovať ich na cestu k úspechu.