Chropynska sú ľudia – Dušan

Náš kolega Dušan pracuje v Chropynska viac ako 30 rokov. Začínal ako učeň, najviac času strávil prácou na Súradnicovej vyvrtávačke WKV a posledné 3 roky vedie praktické vyučovanie študentov duálneho vzdelávania. Dušan nám porozprával o jeho začiatkoch, ako sa podľa neho zmenila Chropynska za posledné roky, či má v programe aj nejaký talent a mnoho ďalšieho.

Dušan – Majster praktického vyučovania

Môžete nám opísať čo je náplňou vašej práce ?

Pred 3 rokmi sme spustili v Chropynska program duálneho vzdelávania.  Cieľom je zapojiť študentov stredných odborných škôl do praxe v reálnej spoločnosti. Každý rok vyberieme do programu 6 až 8 študentov zo Strednej odbornej školy v Detve. Prvý a druhý ročník prebieha praktické vyučovanie v priestoroch školy. V treťom a štvrtom ročníku už študenti trávia takmer polovicu svojho času praktickým vyučovaním u nás v Chropynska. Mojou úlohou je ich naučiť čo najviac.

Čo sa majú možnosť študenti naučiť v Chropynska ?

Všetko (smiech). Študenti pracujú na samostatnom pracovisku, ktoré je prispôsobené pre potreby praktického vyučovania. Do procesu sa snažíme zaradiť širokú škálu úkonov. Patria sem zámočnícke práce, práca na sústruhu, fréze, plochej brúske, majú tiež k dispozícii zváračské pracovisko a 3-osé CNC obrábacie centrum.

Pamätáte si na svoje začiatky v Chropynska ?

Začínal som rovnako ako moji študenti. V roku 1988 som nastúpil do Chropynska ako učeň. Začínal som prácou na fréze, potom som pracoval hlavne na Súradnicovej vyvrtávačke WKV. Momentálne pracujem už 3 roky ako Majster praktického vyučovania. Bez jedného roku, kedy som pracoval v zahraničí som v Chropynska už 33 rokov.

ddd | Slavia Production Systems a.s.

„Strojárstvo má veľký potenciál, preto treba investovať do kvalitného vzdelávania a popularizácie tohto oboru mladej generácii.“

Máte aktuálne v programe aj nejaké talenty ?

Máme šikovných študentov, ktorí sa o prácu v strojárstve zaujímajú. Aktuálne jeden študent vyčnieva, nakoľko je zručný vo všetkých vyučovaných oblastiach. Ďalší študenti sú tiež dobrí, avšak každý v inej oblasti.

Za tie roky strávené v Chropynska určite viete povedať čo je dobré a čo by naopak potrebovalo zlepšiť.

Zmenili sa ľudia a doba. Ale to platí asi všade. Určite hodnotím pozitívne obnovu strojového parku, výrobnej haly, jedálne a celkové modernizovanie priestorov firmy.  V žiadnej firme nie všetko ideálne a my nie sme výnimka. Z môjho pohľadu by bolo prospešné vylepšiť komunikáciu manažmentu s výrobnými zamestnancami.

Čo by ste odkázali svojím mladším kolegom ?

Veľa šťastia a trpezlivosti. Bohužiaľ v posledných rokoch vidíme klesajúci prílev mladých kvalifikovaných ľudí do tohto odvetvia. Aj to sa pokúšame napraviť naším programom duálneho vzdelávania. Strojárstvo má veľký potenciál, preto treba investovať do kvalitného vzdelávania a popularizácie tohto oboru mladej generácii.

Ako najradšej trávite svoj voľný čas ?

V dnešnej uponáhľanej dobe je dôležité si dopriať relax. Rád chodím do prírody a čas trávim s rodinou. Medzi moje záľuby patria autá a šoférovanie a tiež si rád posedím pri káve alebo pive s priateľmi.