Úspech našich dualistov na súťaži ZENIT

Kvalitné vzdelanie a odborná príprava je pre našu spoločnosť veľmi dôležitá. Z tohto dôvodu sme sa zaregistrovali do systému duálneho vzdelávania s cieľom zefektívniť existujúcu praktickú prípravu žiakov. Tento projekt je už v treťom roku existencie. Aktuálne máme v programe žiakov 1. až 3. ročníka Spojenej školy SOŠ-OA v Detve.

Teší nás záujem o strojárstvo a napredovanie našich dualistov

Skvelý výsledok dosiahli naši dualisti na krajskom kole súťaže zručnosti Zenit v strojárstve, ktorý sa konal na pôde Strednej odbornej školy techniky a služieb v Brezne.

Súťaž organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Tento školský rok sa konal už 23. ročník tohto podujatia. Krajského kola, ktoré sa konalo v Brezne sa zúčastnili aj dvaja z našich dualistov. Žiaci museli preukázať teoretické znalosti vo vedomostnom teste ako aj praktické zručnosti pri riešení konkrétnej úlohy.

Gratulujeme chlapcom k úspechu

Dual sutaz vyhercovia 1 | Slavia Production Systems a.s.

V ručnom spracovaní kovov obsadil 1.miesto žiak prvého ročníka Lukáš Strigáč. Žiak tretieho ročníka Tomáš Krnáč získal v strojovom obrábaní (sústruh + frézovačka) 2.miesto. Obaja žiaci študujú odbor mechanik nastavovač. Lukáš Strigáč vďaka svojmu víťazstvu postúpil do celoslovenského kola, ktoré sa bude konať v Bratislave.