Slavia na stredných školách

Medzi naše aktivity v oblasti vzdelávania patria aj návštevy stredných odborných škôl, kde žiakom predstavujeme okrem spoločnosti Slavia aj potenciál strojárskeho priemyslu, ktorý sa v posledných rokoch výrazne posunul smerom k automatizácií, programovaniu, robotike a potrebuje mladých, šikovných a vzdelaných ľudí.

Školský rok 2021/2022 sme uzavreli v apríli dvomi prednáškami na stredných školách vo Zvolene a v Banskej Bystrici. Mali sme možnosť stretnúť sa so žiakmi SPŠ Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici a SOŠ Technickej vo Zvolene.

SPŠ Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici

Ako zvyčajne sme prednášali žiakom tretieho a štvrtého ročníka, ktorým sme bližšie priblížili spoločnosť Slavia Production Systems. Od histórie vzniku spoločnosti cez vstup zahraničného partnera Chropynska Group sme postupne prešli na konkrétne riešenia na kľúč, ktoré Slavia ako etablovaná strojárska a výrobná spoločnosť poskytuje svojím zákazníkom.

Väčšina z prítomných maturantov má cieľ pokračovať v štúdiu na vysokých školách, čo nás samozrejme teší a veríme, že sa s nimi na niektorej z vysokých škôl stretneme pri našich ďalších prednáškach. Žiakov tretieho ročníka zaujala možnosť dvojtýždňovej praxe v našej spoločnosti, o ktorej po prednáške horlivo diskutovali s naším riaditeľom oddelenia inžinieringu p. Ing. Michalom Kucejom. Sme veľmi radi, že v období od 23.5.2022 do 3.6.2022 privítame u nás v Slavii šiestich študentov na dvojtýždňovej praxi. Dúfame, že to bude pre nich hodnotný zážitok a držíme palce.

SOŠ Technická vo Zvolene

Na Strednej odbornej škole Technickej vo Zvolene sme sa taktiež stretli so žiakmi tretieho a štvrtého ročníka, ktorým sme okrem našej spoločnosti priblížili automatizáciu a robotiku v strojárstve. Našu prednášku sme podporili praktickou ukážkou Lego robota, ktorého študentom predstavili naši mladí kolegovia robotici.

Žiakov naša prednáška zaujala a v diskusii padlo niekoľko dobrých otázok, ktoré sme študentom s radosťou zodpovedali. Tiež sme sa snažili zdôrazniť dôležitosť výučby cudzích jazykov a ich využitie aj v spoločnosti Slavia, ktorá pôsobí prevažne na zahraničných trhoch. Spoločnosť Slavia v súčasnosti rozširuje svoj tím o mladých konštruktérov a elektro projektantov, a keďže tieto pozície sú vhodné aj pre absolventov stredných odborných škôl, žiakom sme predstavili túto možnosť stať sa súčasťou nášho tímu. Po našej prednáške nás kontaktoval študent, ktorý u nás absolvuje pohovor. Budeme mu držať palce.

Reakcie žiakov nás inšpirovali v rozvíjaní ďalšej spolupráce, v pokračovaní našich prednášok a k približovaniu strojárstva mladej generácii. Veríme, že sa s niektorými budeme stretávať aj naďalej pri našich návštevách odborných stredných škôl, vysokých škôl, alebo aj priamo u nás na praxi a pracovných pohovoroch.