Odborná stáž študentov duálneho vzdelávania v Chropyni

Kvalitné vzdelanie a odborná príprava je pre našu spoločnosť veľmi dôležitá. Z tohto dôvodu sme sa zaregistrovali do systému duálneho vzdelávania s cieľom zefektívniť existujúcu praktickú prípravu žiakov. Tento projekt je už v štvrtom roku existencie. Aktuálne máme v programe žiakov 1. až 4. ročníka Spojenej školy SOŠ-OA v Detve.

Žiaci tretieho a štvrtého ročníka, študijného odboru mechanik elektrotechnik absolvovali dvojtýždňovú odbornú stáž v rámci projektu Erasmus+. Ako súčasť spolupráce skupiny firiem Chropynska Group mali títo žiaci možnosť stráviť 2 týždne v Českej republike. Privítali ich naši kolegovia v sídle spoločnosti Chropyňská strojírna.

Prax prebiehala v školiacom stredisku v Chropyni.  Zameraná bola na zapájanie elektrokomponentov a pneumaticko-elektrických komponentov na paneloch. Ide o kompetencie, ktoré sú veľmi žiadané u budúcich elektrotechnikov vo výrobe a montáži. Na tento typ výučby zatiaľ nemá škola ani Slavia vhodné podmienky. Z tohto dôvodu vidíme v spolupráci veľký potenciál pre samotných študentov a tiež pre nás ako zamestnávateľa.

im8 | Slavia Production Systems a.s.

Žiaci zapájali stykačovú kombináciu, reléové zariadenia, 3f-motory či systémové hlásenia. Museli čítať a tvoriť elektro-schémy ak aj zapojiť riadiaci a komunikačný modul. Podobné zručnosti nadobudli aj pri práci s elektropneumatickým panelom. Celkovo preukázali veľmi dobré vedomosti a zručnosti.

V spolupráci plánujeme pokračovať aj v ďalších školských rokoch. Vzhľadom na rozsiahlosť témy plánujeme rozdeliť obsah na dva turnusy, ktoré budú prebiehať vždy na jar a na jeseň.

Veríme, že to bola pre študentov cenná skúsenosť a odniesli si množstvo zážitkov a vedomostí. Aj takýmito aktivitami sa snažíme študentom vytvárať vhodné podmienky na ich odborný rast. Nabodnuté vedomosti a zručnosti z programu duálneho vzdelávania im umožnia získať zamestnanie v Slavii, alebo v rámci firiem skupiny Chropynska Group.