Návšteva zástupcov z Banskobystrického samosprávneho kraja

Dne 18.4.2023 se ve Slavii uskutečnila návštěva vedení Banskobystrického samosprávného kraje ve složení paní Mgr. Jana Sláčková – Ředitelka odboru školství, pan Mgr. Mikuláš Pál – Podpředseda BBSK za oblast školství, sportovní infrastruktury a zaměstnanosti a pan Mgr. art. Roman Malatinec – Podpředseda BBSK za oblast kultury. Za SOŠ-OA Detva se zúčastnil pan ředitel Ing. Ján Melich.

20230418 102630 | Slavia Production Systems a.s.

Před prohlídkou závodu proběhlo jednání všech zúčastněných na téma Podpora vzdělání v BBSK. Za Slavii jsme prezentovali systém duálního vzdělávání a naše zkušenosti s výchovou nových pracovníků našeho podniku. Nabídli jsme součinnost a pomoc v aktivitách pořádaných BBSK pro vylepšení technického vzdělávání v rámci kraje. Diskuze byla věcná a panovala všeobecná shoda nutnosti podpořit technické vzdělávání nastupujících generací, protože bez nich v našem regionu upadnou podnikatelské aktivity spojené se strojírenstvím. Myslím si, že by to byla velká škoda hodit tuto dlouholetou tradici a um lidí z Podpolaní jen tak do koše.

Shodli jsme se, že na úrovni zřizovatelů základních a středních škol i ministerstva je nutné mít smysluplnou dlouholetou koncepci, jak pro Slovensko minimálně udržet technické vzdělání a neplýtvat lidskými a finančními zdroji na podporu škol a odborů, které státu nic nepřináší. Navíc zatěžují rozpočet a generují nezaměstnatelné absolventy, o které se opět musí ve spoustě případů postarat, protože o ně firmy nemají zájem.

Slavia představila koncept spolupráce v rámci základních škol, firmy a středních škol, se kterými spolupracuje, jako jsou SOŠ-OA Detva, SOŠ Technická Zvolen a SPŠ Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici.

Paní ředitelka a páni podpředsedové měli možnost v naší firmě vidět, jak se tato koncepce osvědčila a mluvit i se žáky duálního systému vzdělávání o jejich pohledu na „duál“, úroveň praxe u nás a zázemí, které jim Slavia poskytuje.

Na konec našeho mítinku jsme se domluvili na dalších krocích v oblasti rozvoje technického školství a na pokračování podpory jak kraje tak Slavie pro střední odborné školy.

Chtěl bych touto cestou ještě jednou poděkovat zástupcům BBSK za jejich vstřícnost a podporu, kterou věnují vzdělávání dětí v regionu a popřát jim i nám, aby tato práce přinášela dál minimálně takové výsledky jako nyní.