Slavia is people – Jakub

Jakub je súčasťou tímu Chropynska viac ako 8 rokov a patrí medzi najskúsenejších konštruktérov. Za toto obdobie si prešiel mnohými projektmi z oblastí automobilového a leteckého priemyslu, výroby vlakov, stavebných strojov a poľnohospodárskej techniky. V rozhovore sa tiež dozviete jeho zaujímavú cestu k technike a k povolaniu konštruktéra.

Jakub – Šéfkonštruktér

Prečo ste sa rozhodli pre kariéru v strojárstve a prečo práve ako konštruktér ?

V detstve ma skôr lákalo umenie ako technika. Preto som sa rozhodol pre štúdium na Škole úžitkového výtvarníctva v Kremnici, v súčasnosti už Súkromná škola umeleckého priemyslu. Práve tu som sa cez umenie dostal k technike. Aj preto moje ďalšie kroky smerovali na Fakultu techniky Technickej Univerzity vo Zvolene. Už po prvom semestri som vedel, že spojenie tvorivej práce a techniky je to čo som hľadal. V ďalšom štúdiu som sa už zameriaval na to, že chcem po skončení školy pracovať ako konštruktér.

Čo je vašou úlohou v aktuálnej pozícii ?

Mojou úlohou je vedenie projektu po technickej stránke. Tento proces sa skladá z niekoľkých krokov. Pri niektorých projektoch je potrebné zákazníkovi už vo fáze ponuky vytvoriť a prezentovať koncepčné riešenie podľa stanovených požiadaviek. V začiatkoch projektu sa zúčastňujem stretnutí so zákazníkom, kde si špecifikujeme jednotlivé štandardy konštruovania a požiadavky zo strany zákazníka.

Následne sa dostávame do najnáročnejšej fázy mojej práce, čím je samotný konštrukčný proces. Tu vediem tím konštruktérov s ktorými sa snažíme nájsť konštrukčné riešenie, ktoré bude funkčné, technicky realizovateľné a bude spĺňať požiadavky zákazníka. Nasleduje výrobná fáza, kde podporujem výrobu a v prípade konštrukčných chýb pracujem na ich odstránení.

Zaujímavou a náročnou časťou je podpora stavbyvedúceho počas inštalácie u zákazníka a následné testovanie. Toto je finálna fáza celého procesu, kde môžeme vidieť výsledok našej práce.

Jakub 1 | Slavia Production Systems a.s.

“Automatizácia v súčasnosti nahrádza všetky monotónne pracovné činnosti a výrobné procesy, kde je náročne dosiahnuť požadované presnosti a produktivitu ľudskou prácou.”

Ako si spomínate na začiatky vo firme ?

Do firmy Chropynska som nastúpil na pozíciu Konštruktéra v januári 2015. Moje začiatky na oddelení konštrukcie boli dosť intenzívne. Po pár mesiacoch konštruovania sa rozbiehala spolupráca s výrobcom automobilov vo Veľkej Británii. V rámci osvojenia si štandardov tohto zákazníka som strávil 3 mesiace na oddelení inžinieringu vo Veľkej Británii.

Po zahájení projektu som následne pracoval z časti ako konštruktér a z časti ako projektový manažér. Od toho momentu som sa popri konštruktérskej činnosti zaúčal aj vo vedení projektov. V tomto období neboli projekty po technickej stránke tak komplexné ako v súčasnosti. Dnes sa zaoberáme oveľa komplexnejšími projektami a nebolo by možné súčasne konštruovať a viesť projekt. Vytvorili sa pozície šéfkonštruktéra a projektového manažéra. Ja som sa rozhodol pokračovať na pozícii šéfkonštruktéra, nakoľko ma napĺňa zaoberať sa viac technickou stránkou projektu.

Ako vyzerá váš bežný deň ?

Projekty sa vyznačujú rôznorodosťou po technickej stránke. Naši zákazníci sídlia po celom svete a preto je každý deň úplne iný čo sa týka harmonogramu a aj pracovnej náplne. Stretnutia so zákazníkmi, interné stretnutia konštruktérov a  kontrola dizajnu sú činnosti, ktoré sa opakujú.

S akými výzvami sa stretávate pri práci ?

Za najväčšia výzvu považujem súbežné vedenie viacerých projektov. Je náročné viesť rôzne tímy ľudí pracujúcich na odlišných projektoch, s odlišnými štandardami, technickými riešeniami a požiadavkami zákazníka. Veľkú výzvu predstavuje aj nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily a malý počet absolventov s technickým vzdelaním prichádzajúcich na trh práce.

fotka 1 1 | Slavia Production Systems a.s.

Ako trávite svoj voľný čas ?

Som človek s mnohými záujmami a preto sa snažím svoj voľný čas využiť na maximum. Najradšej trávim čas so svojou manželkou a dcérkami. Zvyšný voľný čas venujem športu, konkrétne hokejbalu. Už od svojich pätnástich rokov je to moja najväčšia záľuba. V súčasnosti hrávam 1. SHBL v Banskej Bystrici. Zúčastňujem sa turnajov na Slovensku aj v zahraničí, ktoré sú príjemným spojením letnej atmosféry a športu. Rád si zahrám rekreačne ľadový hokej, chodím na bežky, celoročne behám a tiež naberám kondíciu v posilňovni. Okrem športových aktivít sa venujem kresleniu a navrhovaniu rôznych úžitkových vecí, ktoré občas vyrobím. Rád čítam knihy, najradšej mám biografie od Irvinga Stona, alebo všetky fantasy príbehy.

Čo by ste odkázali mladým ľuďom, ktorí uvažujú nad prácou v strojárstve a nad štúdiom odborných škôl ?

Automatizácia v súčasnosti nahrádza všetky monotónne pracovné činnosti a výrobné procesy, kde je náročne dosiahnuť požadované presnosti a produktivitu ľudskou prácou. V určitej miere dochádza k zániku niektorých pracovných pozícii, čo však umožňuje vznik nových v oblasti inžinieringu, automatizácie, robotiky a programovania. Dáva nám to priestor efektívnejšie využiť ľudský potenciál a kreativitu. Štúdiom strojárstva, alebo iného technického smeru sa vám otvoria veľké možnosti uplatnenia v praxi. Naskytne sa vám príležitosť pracovať s najmodernejšími technológiami v prostredí, kde jednotlivé odbory na seba nadväzujú a prekrývajú sa.